Değerlerİmİz

Değerlerimiz
  • Müşteri Odaklılık ; “Kazan Kazan” ilkesi ile müşteri beklentilerini doğru algılamak ve memnuniyeti sağlamak.
  • Öğrenme ve Gelişim ; İyileşme ve değişim çalışmalarını doğru algılamak ile sürekli gelişimi ve memnuniyeti sağlamak.
  • Çalışan Memnuniyeti ; Çalışanlarımızın beklentilerini doğru anlayarak karşılamak ve sosyal iletişimi sağlayarak karşılıklı saygının devamını sağlamak.
  • Takım Ruhu ; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları birlikte paylaşmak.
  • Çevreye ve Topluma Saygı ; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı sürdürülebilir duyarlılığı sağlamak.
  • Güvenilirlik ; Tüm iş ortaklarımıza verdiğimiz sözleri tutmak , değerlere duyarlı ve saygılı olmak.
  • İşbirliklerini Geliştirme ; Tüm tedarikçilerimiz ile “Kazan Kazan” felsefesine uygun olarak çalışmak ve gelişimi sağlamak.
  • Sorumluluk Alma ; Müşteri memnuniyeti odaklı hareket edip güç işlerde tüm riski göze alarak çözüm odaklı süreçlerde bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak.